game bai đổi thưởng | game bài đổi thuong | game bài đổi thưởng

game bai đổi thưởng | Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]
 

YOUTH UNION

Giới thiệu về Đoàn TNCS HCM trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1977, là một tổ chức chính trị xã hội của đoàn viên, thanh niên, trực thuộc Đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mặt tổ chức, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường. Hiện nay Đoàn trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh có 52 Chi đoàn trực thuộc với 528 đoàn viên.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

 • Tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Đại học Mỹ thuật
  Tp. Hồ Chí Minh;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các Chi đoàn xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy – Ban Giám hiệu;
 • Tổ chức các hoạt động qua đó góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, học tập và làm việc cho đoàn viên, thanh niên.

b. Nhiệm vụ:

 • Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu, hỗ trợ Đảng ủy – Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên được toàn diện;
 • Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các Chi đoàn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chủ trương, Chỉ thị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên;
 • Thường xuyên phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị trong trường, các đơn vị có liên quan, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Mỹ thuật
  Tp. Hồ Chí Minh.

2. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn hiện nay:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Đặng Văn Kiệt

Bí thư

2

Đ/c Bùi Châu Lam My

Phó Bí thư

3

Đ/c Đậu Thị Hải Yến

UV Ban Thường vụ

4

Đ/c Trần Triết Khiêm

UV Ban Chấp hành

5

Đ/c Ngô Thị Quỳnh Hương

UV Ban Chấp hành

6

Đ/c Huỳnh Nhựt Anh

UV Ban Chấp hành

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Thúy Hằng

UV Ban Chấp hành

8

Đ/c Trần Kiều Nhật Vy

UV Ban Chấp hành

9

Đ/c Nguyễn Minh Thư

UV Ban Chấp hành

3. Thành tích đạt được:

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu cùng với sự nỗ lực của đoàn viên, thanh niên trường trong việc đầu tư thiết kế, tổ chức các phong trào hoạt động, từ đó tạo ra không khí sinh hoạt chính trị, thi đua sôi nổi trong toàn trường. Thái độ chính trị của đoàn viên, thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, tập thể Đoàn trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như sau:

 • Nhiều năm liền được tặng Bằng khen của Đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 2010, 2010 - 2011, 2016 - 2017; 2017- 2018.
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn, vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức các phong trào "Thanh niên tình nguyện Tp. Hồ Chí Minh". Bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch mùa hè xanh" hàng năm của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Komtum, Gia Lai, Đăklăk, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bình Phước, Tây Ninh.
 • Được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch mùa hè xanh" năm 2006.
 • Được Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh công nhận "Công trình thanh niên tiêu biểu" cho 2 công trình: "Lớp năng khiếu hội họa thiếu nhi" và "Triển lãm truyền thống của sinh viên Khoa Điêu khắc" nhân dịp ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 hàng năm.