game bai đổi thưởng | game bài đổi thuong | game bài đổi thưởng

game bai đổi thưởng | Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ MỸ THUẬT - Chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình

Ngày 26 và 27/12/2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), game bai đổi thưởng đã tổ chức lễ  bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình tại lầu 8 Nhà học thực hành

Ngày: 27/12/2023

Triển lãm Mỹ thuật giao lưu giữa hai game bai đổi thưởng và trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Sáng ngày 21/12/2023, tại Art Space - trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật giao lưu giữa hai game bai đổi thưởng và trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam...

Ngày: 21/12/2023