game bai đổi thưởng | game bài đổi thuong | game bài đổi thưởng

game bai đổi thưởng | Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]

TIN TỨC

Ngày: 26/12/2023 TT-TTTV

Thông báo dự kiến danh sách sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hình thức đào tạo Chính quy Học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Căn cứ vào kết quả học tập và Điểm rèn luyện của sinh viên Học kỳ II năm học 2022 – 2023. Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác sinh viên thông báo Danh sách dự kiến sinh viên được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I, năm học 2023 – 2024.

Sinh viên có thể xem trên Website Trường (//www.lcproof.com/) hoặc Fanpage của Bộ phận Công tác sinh viên (Công tác sinh viên Đh Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh).

Mọi thắc mắc sinh viên gửi ý kiến theo đường link  để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2023 (Thứ 5)

Sau thời gian trên, Bộ phận Công tác sinh viên sẽ tổng hợp ý kiến và phản hồi qua email của sinh viên (nếu có) và trình Hội đồng xét Học bổng để ra quyết định chính thức.

Các bài viết khác