game bai đổi thưởng | game bài đổi thuong | game bài đổi thưởng

game bai đổi thưởng | Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : [email protected]

TIN TỨC

Ngày: 27/12/2023 TT-TTTV

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ MỸ THUẬT - Chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình

 

Tham gia Lễ bảo vệ có 08 học viên thuộc chuyên ngành Lý luận - lịch sử mỹ thuật (mã ngành: 8210101) và Mỹ thuật tạo hình (mã ngành: 8210102). Các luận văn thạc sĩ bảo vệ đợt này đã nghiên cứu với các đề tài phong phú, đa dạng đúng với các mã ngành đào tạo.

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá và góp ý cả về nội dung và hình thức. Các luận văn và tác phẩm tranh tốt nghiệp có tính nghệ thuật cao, có sự đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ của học viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong một số luận văn. Hội đồng chấm tốt nghiệp thông qua và 08 học viên đều đủ điều kiện để công nhận học vị Thạc sĩ mỹ thuật.

Luận văn và bài tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên tại game bai đổi thưởng . Hy vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong quá trình học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác sáng tạo nghệ thuật của chính mình và góp phần vào sự phát triển nền Mỹ thuật của nước nhà.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

 

Hội đồng chấm tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật

 

Học viên bảo vệ luận văn

 

Học viên bảo vệ luận văn

 

Phản biện nhận xét luận văn

 

Phản biện nhận xét luận văn

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đọc biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng chấm tốt nghiệp

 

Trung Tâm TTTV.

Các bài viết khác